วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในงานเลี้ยงปิดการแข่งขันกีฬาภายในสำหรับพนักงาน และลูกจ้าง ทหญ. ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 18.00 น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในงานเลี้ยงปิดการแข่งขันกีฬาภายในสำหรับพนักงาน และลูกจ้าง ทหญ. ประจำปี 2566 เพื่อประกาศผลการแข่งขันกีฬา ขบวนพาเหรด และกองเชียร์ ณ สนามฟุตบอล ท่าอากาศยานหาดใหญ่

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพพลานามัย สร้างความสนุกสนานในเกมส์กีฬาต่างๆ แล้ว ยังสื่อให้เห็นถึงความรักสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวกันของพนักงานในแต่ละฝ่ายที่ได้ร่วมทีมเดียวกัน โดย ผอก.สนพ.ทหญ. นำทีมสีชมพู (ให้ใจ), ผอก.สกท.ทหญ. นำทีมสีส้ม (มั่นใจ) , ผอก.สบร.ทหญ.ทอท นำทีมสีเขียว (เปิดใจ), ผอก.สดภ.ทหญ. นำทีมสีเหลือง (ภูมิใจ) และทีมสีฟ้า คือทีม “ร่วมใจ” ของผู้บริหาร ทหญ. ซึ่งทั้งหมดนี้คือสีของ (5 ใจ) ตามวัฒนธรรมองค์กร หรือค่านิยมองค์กรของ ทอท.