วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบิน และหน่วยงานราชการร่วมสนับสนุนซื้อดอกป๊อปปี้สัญลักษณ์วันทหารผ่านศึก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องในวันทหารผ่านศึก ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) โดยนาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ สายการบิน และหน่วยงานราชการร่วมสนับสนุนซื้อดอกป๊อปปี้สัญลักษณ์วันทหารผ่านศึก ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 56 เพื่อสมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ ณ อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่