วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธี “ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 (เวลา 06.30 น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธี “ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง” แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 แก่ผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตลอดจนครอบครัว ส่วนราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่