วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับคณะผู้ปฎิบัติงานจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา15.00 น. นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับคณะผู้ปฎิบัติงานจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซึ่งทางคณะได้เข้ามาศึกษาดูงานและ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ