วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

นายฮะซัน ยิ่งสมาน หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรม น้ำชายามเช้า ข้าวยำสัญจรกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายฮะซัน ยิ่งสมาน หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนของโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรม น้ำชายามเช้า ข้าวยำสัญจร ประจำเดือนกันยายน ณ ตลาดนัดวันพฤหัสบดี (ตลาดย่าแดง) โดยมี ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธี และคณะลูกหลานเจ้าของตลาดนัดวันพฤหัสบดี (ตลาดย่าแดง) เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำหน่วยกำลังในพื้นที่ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ ผู้จัดการบริษัท ปลัดอำเภอ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอจะนะ ภาคเอกชน และเจ้าของกิจการห้างร้านเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้