วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลาปล่อยแถวเจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการถนนสวยประจำท้องถิ่น

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายอำพล ธรรมปาโล รองนายเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในการปล่อยแถวพร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนา บริเวณถนนรามวิถี ตั้งแต่แยกธนาคารทหารไทยไปจนถึงแยกโรงเรียนอนุบาลสงขลา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการถนนสวยประจำท้องถิ่น โดยมีการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ 2 ฝั่งถนน ตัดแต่งต้นเฟื่องฟ้าบริเวณเกาะกลาง ทาสีตีเส้นจราจร ทางม้าลาย ขอบทางเท้า และจัดระเบียบสายไฟฟ้าสาธารณะ สายสื่อสาร เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุง และร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการปรับภูมิทัศน์ถนนให้มีความสวยงาม

โครงการถนนสวยประจำท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของวาระจังหวัดสงขลาในการจัดการขยะให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาจังหวัด โดยให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งคัดเลือกถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 1 เส้นทาง เป็นถนนสวยประจำท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลนครสงขลา ได้เลือก “ถนนรามวิถี” เป็นถนนสวยประจำท้องถิ่น เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ผ่านศูนย์กลางของเมือง ที่มีความเรียบร้อย สวยงาม ทั้งในเรื่องภูมิทัศน์และไฟฟ้าแสงสว่าง อีกทั้งมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้โดยสะดวก