วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลาร่วมมอบถุงยังชีพ ให้กับโรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์) ตามกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย นายเกรียงไกร คมขำ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาลนครสงขลา ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน 96 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์) ตามกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

สำหรับถุงยังชีพ เทศบาลนครสงขลา ได้รวบรวมรับบริจาคจากพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ในทุกสำนัก/กอง ซึ่งจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้มอบให้แก่โรงพยาบาลสนาม บริเวณโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์