วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานประชุม ตัวแทนผู้ประกอบการตลาดเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสำนักการสาธารณสุขและสิ่ง ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการประเภท ตลาด ตลาดนัด ตลาดชุมชน

05 พ.ค. 2020
922

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหน้า ตัวแทนผู้ประกอบการตลาดเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการประเภท ตลาด ตลาดนัด ตลาดชุมชน ให้เปิดดำเนินการโดยควบคุมทาง เข้า-ออก และจัดระบบตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือบริเวณทางเข้าตลาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่