วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีรับมอบน้ำดื่มน้ำ,น้ำอัดลมและผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์จากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) เพื่อส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของเทศบาลนครหาดใหญ่สู้ภัย COVID-19

11 เม.ย. 2020
819

วันที่ 8 เมษายน 2563 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน)นำน้ำดื่ม จำนวน 360 ขวด ,น้ำอัดลม จำนวน 240 กระป๋อง และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 24 ขวดมอบให้กับ เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดของเมืองหาดใหญ่ สู้ภัย COVID-19 เพื่อนำไปใช้ในขณะปฏิบัติงานในสถานที่ต่างๆ โดยมี นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายเจตสกุล เพ็ชรสกุล รองประธานสภาเทศบาล นางสุขปานฝัน อัศวจินดารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4 นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ตัวแทนเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเทศบาลนครหาดใหญ่ รับมอบ