วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะเป็นตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลาซึ่งได้เปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม เป็นแห่งที่ 2

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบตู้ความดันบวก 1 ตู้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากาก KN95 จำนวน 240 ชิ้น ชุดกราวน์จำนวน 300 ตัว หน้ากากอนามัยจำนวน 750 ชิ้น ถุงมือยางจำนวน 400 ชิ้นน้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. จำนวน 40 โหล และผ้าห่มจำนวน 40 ผืน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา โดยมีนายธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา ให้การต้อนรับและรับมอบ โดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา (เป็น รพ.รักษาผู้ป่วยติดยาเสพติด) ได้เปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม เป็นแห่งที่ 2 ของ อำเภอเมืองสงขลา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เพื่อรับผู้ป่วยที่ติดโรคโควิดในเขตอำเภอเมืองสงขลา และอำเภอใกล้เคียง