วันอังคาร, 5 ธันวาคม 2566

นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี ประกอบด้วย- หน้ากาก KN95 จำนวน 50 ชิ้น- ชุดป้องกันเชื้อ 300 ตัว- หมวกคลุมผม 500 ชิ้น- หน้ากากอนามัย 1,000 ชิ้น- ถุงมือ 1,000 ชิ้นโดยมีนายแพทย์กัมปนาท จันทนะ นายแพทย์เชี่ยวชาญหัวหน้ากลุ่มงานฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี เป็นผู้รับมอบ พร้อมกล่าวขอบคุณ กฟผ. ในการสนับสนุนดังกล่าว