วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกเครือข่ายชุมชนตามโครงการจิบน้ำชายามเช้า

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองควนลัง นำโดยนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกเครือข่ายชุมชนตามโครงการจิบน้ำชายามเช้า ณ ชุมชนเมืองใหม่ 9 หมู่ที่ 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา