วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกรนายกเทศบาลเมืองควนลังลงพื้นที่กำหนดแนวเขตก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีระสันต์และถนนรอบแหล่งเพาะพันธ์ุปลาบึงพิชัย

วันที่ 2 ธ.ค. 64 เวลา 14.30 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง นายบุญทัน วรรณเพชร เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่กำหนดแนวเขตก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีระสันต์และถนนรอบแหล่งเพาะพันธ์ุปลาบึงพิชัย หมู่ที่ 3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา