วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยนางสาวสุภารัตน์ บุญสมรองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุง ซ่อมแซม และดูแลความเรียบร้อยการเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation (CI) ซึ่งเป็นสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยสีเขียว) ในพื้นที่เทศบาลฯ

วันนี้ (4 สิงหาคม 2564) เวลา 13.00 น. นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยนางสาวสุภารัตน์ บุญสมรองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุง ซ่อมแซม และดูแลความเรียบร้อยการเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation (CI) ซึ่งเป็นสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยสีเขียว) ในพื้นที่เทศบาลนครสงขลาและอำเภอเมืองสงขลา เพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาล ณ บริเวณอาคารภายในสงขลาอควาเรียม