วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลารับมอบข้าวกล่องเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ต้องกักตัวและประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่วัดไทรงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พระครูปลัดยอดโดม สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดไทรงาม และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมส่งมอบข้าวกล่อง จำนวน 500 กล่องให้กับเทศบาลนครสงขลา โดยมีนายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา และ อสม. เป็นตัวแทนรับมอบข้าวกล่องเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ต้องกักตัวและประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลนครสงขลาสำหรับข้าวกล่องที่ได้รับมอบครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับ วัดไทรงาม ส่งมอบความห่วงใยช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครสงขลา ภายใต้กิจกรรม “ข้าวกล่องปันสุข ช่วยเหลือชุมชนสู้ภัยโควิด-19” โดยจะจัดทำข้าวกล่องปันสุข วันละ 500 กล่อง เป็นระยะเวลา 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่จากอำเภอเมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมารับข้าวกล่องเพื่อส่งต่อให้กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง