วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลารับมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเพื่อนำไปให้ผู้ต้องกักตัวในพื้นที่ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยนางสาวสุภารัตน์ บุญสม นายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา รับมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางเยาวลักษณ์ จันทรปาน ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และนางภัทรลดา แก้วดวง ปลัดอำเภอเมืองสงขลา ร่วมส่งมอบ โดยได้สนับสนุนชุด “ธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19” ให้ผู้ต้องกักตัวในพื้นที่ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน จำนวน 184 ชุด ซึ่งเป็นเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน