วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

นายวิภู พิวัฒน์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรม โครงการกินน้ำชายามเช้า – กินข้าวยำสัญจร ณ สหกรณ์การเกษตรจะนะ

04 พ.ย. 2019
1059

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายวิภู พิวัฒน์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรม โครงการกินน้ำชายามเช้า – กินข้าวยำสัญจร ณ สหกรณ์การเกษตรจะนะ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่งส่งเสริมสหกรณ์ 4 อำเภอจะนะ เป็นเจ้าภาพ โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะเป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้นำท้องถิ่น เพื่อชี้แจงและกำหนดแผนการดำเนินงานของอำเภอจะนะ