วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายวิชากร บัวหอม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่ชุมชน Tessaban 1 : 2024 The Great Challenges (Open House) : 

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2567) นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา มอบหมายให้ นายวิชากร บัวหอม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่ชุมชน Tessaban 1 : 2024 The Great Challenges (Open House) : ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) ครั้งที่ 9 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม .

สำหรับกิจกรรมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ โดยกิจกรรมภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรครูดีศรี ท.1, การประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย, จัดแสดงผลงานนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน