วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมเทศบาลนครสงขลา และได้มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ

บ่ายวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมเทศบาลนครสงขลา และได้มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจของจังหวัด และนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้ง ได้รับฟังปัญหาในการดำเนินงานของเทศบาลฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องและสามารถบูรณาการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น