วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เทศบาลนครสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เทศบาลนครสงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรแก่ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และผู้กำกับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู ร่วมพิธีเปิดสำหรับการอยู่ค่ายพักแรมฯ ครั้งนี้เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ รวมถึงต้องการให้นักเรียนได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ตรงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์