วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

นายรังสิต แก้วหวังสกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการปลูกพื้นแบบเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บ้านสะพานไม้แก่น

14 ก.พ. 2022
541

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายรังสิต แก้วหวังสกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ นายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ และนายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการปลูกพื้นแบบเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บ้านสะพานไม้แก่น โดยมีนางสาวนงนุช แสงทิพย์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้ปฏิบัติงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมสงขลา และนายศรชัย จันทร์มณี ประธานกลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสม ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรสะพานไม้แก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรแบบอินทรีย์และการพัฒนาต่อยอดโครงการด้านอื่น ๆ ต่อไป