วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลาร่วมประชุมแนวทางการแยกผู้สัมผัสเสี่ยงสูงออกจากชุมชน และการจัดการ Home quarantine และ Local quarantine ตลอดจนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2564) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองสงขลา (ศปก.อ.เมืองสงขลา) พร้อมด้วย นายฐากร นาคแก้ว สาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา เลขานุการ ศปก.อ.เมืองสงขลา ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลบ่อยาง เพื่อติดตามสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ กำหนดและวางแนวทางมาตรการต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการแยกผู้สัมผัสเสี่ยงสูงออกจากชุมชน และการจัดการ Home quarantine และ Local quarantine ตลอดจนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ