วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ. (ปร.) เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 (เวลา 04.50 น.) นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีอำนวยพรและส่งชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565 (ฮ.ศ.1443) ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เที่ยวบินที่ TG8806 เส้นทางหาดใหญ่ (HDY) – มาดีนะห์ (MED) จำนวนผู้โดยสาร 276 คน พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จังหวัดสงขลา, นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ. (ปร.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) หน่วยงานราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา