วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 (เวลา 14.00 น.) นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วยกระเป๋าเป้ AOT ของขวัญวันเด็กจำนวน 100 ใบ ให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองดีต่อสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)