วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่จัดประชุมเตรียมความพร้อมในดำเนินการทดสอบระบบตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของแผนการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน ณ ทหญ. ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่จะดำเนินการทดสอบระบบตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของแผนการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติและการอำนวยความสะดวกต่อผู้ดำเนินการเดินอากาศและผู้โดยสาร โดยกำหนดให้มีการทดสอบระบบฯ ในระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2564 และเปิดใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้แทนสายการบิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ทหญ.1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่