วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

นายประยูร ขาวซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะเป็นตัวแทนจากการ กฟผ. มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ.พื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลสนามสงขลา ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายประยูร ขาวซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 50 โหลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลสนามสงขลา ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ โดยมีนายแพทย์พงศธร อาสนศักดิ์ หัวหน้าแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลสงขลา ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบ