วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นายประยูร ขาวซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วัดทุ่งแนะ

28 พ.ค. 2021
1056

เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายประยูร ขาวซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วัดทุ่งแนะ เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ โดยวันนี้ได้ช่วยกันปลูกต้นตำเสา ต้นยางนา ต้นตะเคียน ต้นพยูง จำนวนทั้งสิ้น 400 ต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น ท้องที่ และ ภาคประชาชนเข้าร่วมกันกิจกรรมแบบ New Normal ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19