วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

นายบ้านวร บ้านปลักทิงพร้อมทีมงานจิตอาสาเปิดครัว“ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด” บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด(COVID-19) ระลอกใหม่6หมู่บ้าน

เมื่อวันที่14พ.ค.2564 “นายบ้านวร”หรือนายถาวร ยกถาวรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านปลักทิงต. คลองหรังอ.นาหม่อมจังหวัดสงขลาพร้อมทีมงานจิตอาสาเปิดครัว“ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด” บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด(COVID-19) ระลอกใหม่จำนวน6หมู่บ้าน

นายบ้านวร กล่าวว่า ตนเองในฐานะผู้นำหมู่บ้านหมู่ที่6อยากช่วยพี่น้องตำบลคลองหรังให้ผ่านพ้นภัยวิกฤตในครั้งนี้ถึงไม่มากก็น้อยจึงริเริ่มความคิดร่วมผู้อุปถัมภ์หลายๆท่านเปิดครัวนายบ้านวรขึ้นมาและใช้ระยะเวลาเพียง6วัน ในการผลิตอาหารให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19  เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนในระดับหนึ่ง ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่5ของการดำเนินการผลิตอาหารแล้ว และในวันที่15พ.ค.ก็เป็นวันสุดท้ายของการเปิดครัวแล้วซึ่งในแต่ละวันได้ทำอาหารวันละ500ห่อถึง600ห่อ ไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนใน1หมู่บ้านถึงบ้านเรือน สุดท้ายขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากท่านสจ.ผู้นำระดับอำเภอและผู้สนับสนุนอีกหลายๆท่านที่ได้มอบสิ่งของพร้อมทั้งบริจาคทรัพย์ในการเปิดครัวฯในครั้งนี้นายบ้านวร กล่าวเพิ่มเติม