วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. ลงพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ พบผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นกำลังใจ พร้อมย้ำทุกส่วนมีความสำคัญ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อความมั่นคง ระบบไฟฟ้าของประเทศ

วันที่10 ตุลาคม 2565 ‘พี่สิงห์’ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. ลงพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ นายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ 11 นายนพรัตน์ เดิมคลัง หัวหน้ากองเดินเครื่อง (กดจ-ฟ.) นายตฤณ สีสุข หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (กบรจ-ฟ.) นายฮะซัน ยิ่งสมาน หัวหน้ากองบริหาร (กบหจ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมต้อนรับ

ในการนี้ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้รับฟังภารกิจของหน่วยงาน พร้อมสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน โดยกล่าวว่าการทำงานในทุกส่วนทุกกระบวนการนั้น มีความสำคัญต่อการดำเนินงานในภาพรวมของ กฟผ. ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเน้นย้ำการนำ SPEED มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ และการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ ซึ่งสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังได้ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย