วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกมธ.วิสามัญฯ (ครั้งที่ 6)

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุม 402 อาคารรัฐสภา นายนิพนธ์ บุญญามณี ประธานคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ…… เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกมธ.วิสามัญฯ (ครั้งที่ 6)