วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นายนิคม จันพุ่มรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมหอนาฬิกา

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายนิคม จันพุ่ม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย นายเกรียงไกร คมขำ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลา สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุง ซ่อมแซม และทาสีหอนาฬิกาใหม่ เพื่อเตรียมปรับเปลี่ยนระบบบอกเวลา ตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สำนักช่างได้มีการจัดระเบียบและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ