วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

นายธัชพล หวังชูแก้ว นายกฯอบต.ทุ่งขมิ้นลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ถูกกักตัว กลุ่มเสี่ยงจากโรคร้าย โควิด 19

ช่วงบ่ายวันที่8กันยายน2564นายธัชพล หวังชูแก้ว นายกฯอบต.ทุ่งขมิ้นลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งโพธิ์พร้อมด้วย นายเศกสรร เพชรมณีรองฯอบต.ทุ่งขมิ้น นายประลอง ประสมพงศ์ รองฯอบต.ทุ่งขมิ้นนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ถูกกักตัว กลุ่มเสี่ยงจากโรคร้าย โควิด 19

นายกนัยเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา พื้นที่ ทุ่งขมิ้น มีการตรวจพบผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยซึ่งบุคคลดังกล่าวได้มีคำสั่งให้กักตัว 14 วัน ทำให้ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ที่ยังคงรอความช่วยเหลืออยู่ ในวันนี้นอกจากการส่งมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้กักตัวแล้ว ทีมผู้บริหาร อบต.ทุ่งขมิ้น ยังได้ร่วมรับฟังปัญหาและอุปสรรค์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อหาทางช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องชาวทุ่งขมิ้นที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีต่อไป