วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นายธัชพล หวังชูแก้ว นายกอบต.ทุ่งขมิ้นร่วมประชุมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาหม่อม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา แบบยั่งยืน

วันที่1มิ.ย.2564 ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลานายธัชพล หวังชูแก้ว นายกอบต.ทุ่งขมิ้นร่วมประชุมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาหม่อม ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตำบลทุ่งขมิ้น เพื่อนำตำบลทุ่งขมิ้น สู่การพัฒนา แบบยั่งยืน