วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

นายธัชพล หวังชูแก้ว นายก อบต.ทุ่งขมิ้นลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งขมิ้น ติดตามโครงการความก้าวหน้าในการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนปาล์ม

บ่ายวันที่24มีนาคม2564นายธัชพล หวังชูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งขมิ้น ติดตามโครงการความก้าวหน้าในการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนปาล์ม แล้วเสร็จประมาณ 50 % ซึ่งหากถนนแล้วเสร็จก็จะทำให้พี่น้องประชาชนทุ่งขมิ้นเดินไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น

โดยได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนงานการพัฒนาด้านเส้นทางการคมนาคมในท้องถิ่นที่มีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทุ่งขมิ้นที่ใช้เส้นทาง ทั้งในด้านการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าสู่ชุมชน โดยเฉพาะการเดินทางที่รวดเร็วยามเจ็บป่วยหรือการเดินทางไป-กลับโรงเรียนของเด็กๆ รวมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนซึ่งเป็นหลักสำคัญ