วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นายธัชพล หวังชูแก้วนายกอบต.ทุ่งขมิ้นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาตำบลทุ่งขมิ้น

วันที่31มีนาคม2564ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้นอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลานายธัชพล หวังชูแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาตำบลทุ่งขมิ้น ร่วมกับนายเศกสรร เพชรมณีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้นนายประลอง ประสมพงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้นนายทวีวัฒน์ สุววัชรานนท์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น

เพื่อขับเคลื่อนนำพาตำบลทุ่งขมิ้น สู่การพัฒนาแบบยั่งยืนสู่มาตรฐานการบริการทุกด้านของสังคมเต็มตามศักยภาพการพัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู้ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย มั่นคงเข้มแข็งรอบด้านทางสังคมและการพัฒนาระบบการสาธารณสุขแบบครบวงจร โดยชุมชนมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข