วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

นายธัชพลหวังชูแก้วนายก อบต.ทุ่งขมิ้นพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและนำของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 4-5 มี.ค.2564 นายธัชพลหวังชูแก้วนายก อบต.ทุ่งขมิ้นพร้อมนายเศกสรร เพ็ชรมณีรองนายกฯนายประลอง ประสมพงศ์รองนายกฯ คุณสุภาณี หวังชูแก้ว และผอ.รพ.สต.อสม.หัวหน้าส่วนราชการ อบต.นายประดิษฐ์ แก้วพิบูลย์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งขมิ้น ลงพื้นที่นำของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ภายในตำบลทุ่งขมิ้น หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6และยืนยันทางอบต.ทุ่งขมิ้นจะดูแลสังคมผู้สูงอายุให้ดีที่สุด

นายก อบต.ทุ่งขมิ้นกล่าวว่านโยบายของเราที่อยากจะดูแลผู้ป่วยติดเตียงอยากจะดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงทำอย่างไรเขาจะได้มีกำลังใจ รวมทั้งญาติผู้ป่วยติดเตียงจะต้องได้รับรู้รับทราบจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง วันนี้หลายครัวเรือนที่เป็นครอบครัวที่ลำบาก เราก็นำของใช้ที่จำเป็นต่างๆมาให้ พร้อมช่วยดูแลร่วมด้วยช่วยกัน และทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงได้มีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น