วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการนำเทียนพรรษาถวาย5 วัดและ 1 สำนักสงฆ์ ตามโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนแต่ละสำนัก/กอง เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ตามโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2565 ณ 5 วัด 1 สำนักสงฆ์ ได้แก่1.พุทธอุทยานสำนักสงฆ์สัจจธรรมบ้านในไร่2.วัดคลองเรียน3.วัดโคกนาว4.วัดชินวงศ์ประดิษฐ์5.วัดหงษ์ประดิษฐาราม6.วัดคลองเปล (น้ำผุด)