วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ร่วมมอบอาหารให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำโดย พล.ต กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนภ.4) ร่วมกับจังหวัดสงขลา นำโดยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยนายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมมอบอาหารให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์