วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับจัดทำอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และ ผู้ป่วยโควิด-19

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดทำโครงการชาวคอหงส์รวมใจต้านภัยโควิด ร่วมสมทบทุนและบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดทำโครงการ “ชาวคอหงส์รวมใจต้านภัยโควิด” ร่วมสมทบทุนและบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับจัดทำอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยโควิด-19 ฯลฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยได้เปิดจุดรับบริจาค ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ และ บริเวณป้อมกู้ชีพ-กู้ภัย (ประตู 108 ถนนปุณณกัณฑ์)

โดยวันที 28 มิถุนายน 2564 มีผู้บริจาค ดังต่อไปนี้

1. บริษัท บ้านตรังเพชร ก่อสร้าง จำกัด (3,000 บาท)

2. ร้านคอกช้างวัสดุภัณฑ์ (1,000 บาท)

3. นายสุรศักดิ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองคอหงส์ (1,000 บาท)

4. บริษัทมิตรแท้ รุ่งเรืองจำกัด (1,000 บาท)

5. บริษัท หาดใหญ่ ไฮคอน จำกัด (1,000 บาท)

6. หจก.รพีก่อสร้าง (1,000 บาท)

7. หจก.เที่ยงทำการโยธา : คุณวุฒิพร ภู่เพชร (1,000 บาท)

8. นายเกียรติยศ ตรังคานนท์ (1,000 บาท)

9. นางวรุณรัตน์ ชุณหวิริยะกุล (1,000 บาท)

10. นายกำจร แซ่ลิ่ม (2,000 บาท)

11. นายชยุตม์วรโชติ เรืองเพชร (ข้าวสาร 3 กระสอบ 48 กิโลกรัม)

12. นายวิทยา คงเจริญ (ไข่ไก่ 5 แผง , ข้าวสาร 2 กระสอบ)

13. คณะคุณแม่อารีย์ พรรณราย และลูกหลาน (น้ำดื่ม 100 โหล , ข้าวสาร 18 กระสอบ)

14. บริษัท โนเบิล เบิร์ดเนส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (น้ำดื่ม 10 แพค , น้ำมันถุงละ 1 ลิตร จำนวน 12 ถุง15.ร้าน OS Service Hatyai มอบปลากระป๋อง ข้าวสาร และไข่ไก่ 900 ฟอง