วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ. (สธ.) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการที่ได้เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 (เวลา 09.30 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ. (สธ.) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ สาขาภาษาต่างประเทศ จำนวน 43 คน เข้าศึกษาดูงาน โดย รหญ. (สธ.) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ทหญ. ร่วมกับ ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สกศ.ทหญ.) และนำคณะฯ เยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่