วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนไปรษณีย์ควบคุม สังกัดฝ่ายควบคุมคุณภาพระบบปฎิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อเข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ให้การต้อนรับ นายนิวัฒน์ชัย วรเดชธนไพศาล หัวหน้าส่วนไปรษณีย์ควบคุม สังกัดฝ่ายควบคุมคุณภาพระบบปฎิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อเข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่