วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ให้การต้อนรับ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเพื่อหารือร่วมกันผลักดันให้เกิดการขนส่งสินค้าทางอากาศมากขึ้น

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วย นางสุมณฑา เพ็ชราภรณ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด้านสนับสนุนธุรกิจ (รหญ. (สธ.)) ให้การต้อนรับ นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจของจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการขนส่งสินค้าทางอากาศมากขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ในปี 2568