วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

นายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะลงพื้นที่ชุมชน ม.6 บ้านควนหัวช้างจ.สงขลา มอบยาสามัญประจำบ้าน และน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ป่วย​ COVID-19​ ที่รักษาตัวที่บ้านและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ และนายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกับนายธราดล หมานหมาด ผู้ใหญ่บ้าน บ้านควนหัวช้าง นางศศิธร หมันเหล็ม ประธาน อสม.ตำบลคลองเปียะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ สมาชิกอสม. ในหมู่บ้าน ลงพื้นที่มอบยาสามัญประจำบ้าน และน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ป่วย​ COVID-19​ ที่รักษาตัวที่บ้านและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชุมชน ม.6 บ้านควนหัวช้าง ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา