วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

นายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ 11ผู้บริหารโรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรม ร้อยรวมดวงใจ 90 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนวัดช่องเขา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยนายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรม ร้อยรวมดวงใจ 90 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนวัดช่องเขา ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีนายจำลอง ศรีเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ เป็นประธานในพิธี ซึ่งโรงไฟฟ้าจะนะมีการ ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 ทุนกับน้องๆ ที่เรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์​ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้