วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)มอบตู้ความดันบวก 1 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลสทิงพระ ไว้ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

10 มิ.ย. 2021
1105

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบตู้ความดันบวก 1 ตู้ พร้อมอธิบายวิธีการใช้งาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลสทิงพระ โดยมีแพทย์หญิงอรวรรณ เจตน์วราพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสทิงพระ ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบ