วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เข้าร่วมพิธีสดุดีวีรกรรมบำเพ็ญกุศลอัฐิและวางพวงมาลา เนื่องในวันวีรไทย 2562