วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สายการบินเข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่