วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

นายจิตเมต โกมลวนิช ผหญ.เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบินตาม Annex 19 และ PANs Aerodrome”

27 ก.พ. 2020
634

วันที่ 27 ก.พ. 63 ฝพค. ร่วมกับ สมอ.ทหญ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบินตาม Annex 19 และ PANs Aerodrome” ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. 63 เพื่อผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำระบบการจัดการด้านนิรภัยการบินพลเรือนไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารสนามบินให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ โดยนายจิตเมต โกมลวนิช ผหญ. เป็นประธานเปิดโครงการอบรม พร้อมด้วยคณะกรรมการความปลอดภัยท่าอากาศยาน ผู้บริหารและพนักงาน ทหญ. ที่ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการหรือมาตรฐานความปลอดภัยสนามบิน เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 อาคารสำนักงาน ทหญ.