วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นายจิต​วัต​ วงศ์​วาสนา​ หัวหน้า​แผนก​ประชา​สัมพันธ์​และ​ชุมชน​สัมพันธ์​โรงไฟฟ้า​จะ​นะ​ มอบถุงยังชีพให้แก่เทศบาลตำบลจะนะ​ เพื่อใช้ในกิจกรรมลงพื้นที่

วันที่​ 6​ ธันวาคม​ 2565​ นายจิต​วัต​ วงศ์​วาสนา​ หัวหน้า​แผนก​ประชา​สัมพันธ์​และ​ชุมชน​สัมพันธ์​โรงไฟฟ้า​จะ​นะ​ มอบถุงยังชีพให้แก่เทศบาลตำบลจะนะ​ เพื่อใช้ในกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมติดตามผู้สูงอายุ​ ผู้พิการ​ ผู้ป่วยติดเตียง​ ผู้ด้อยโอกาส​ คนไร้ที่พึ่ง​ และผู้ป่วยเอดส์​ เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต​กลุ่มบุคคลดังกล่าว​ให้ดีขึ้นต่อไป