วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

นายกเมืองคอหงส์เป็นประธานในกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลฯ

04 ก.ค. 2022
325

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน พี่น้องชาวคอหงส์ละแวกใกล้เคียง และพนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ วัฒนธรรม และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

นอกจากนี้แล้ว กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ของเทศบาลเมืองคอหงส์ ยังมีอีก 2 กิจกรรม ดังนี้

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา• ช่วงเช้า ในเวลา 08.30 น. ณ พุทธอุทยานสำนักสงฆ์สัจจธรรมบ้านในไร่, วัดคลองเรียน และวัดโคกนาว• ช่วงบ่าย ในเวลา 13.30 น. ณ วัดชิณวงศ์ประดิษฐ์, วัดหงษ์ประดิษฐาราม และวัดคลองเปล

วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2565 : กิจกรรมตักบาตรหัวษา ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์